Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

obraz1
W dzisiejszych czasach każda firma powinna dążyć do jak najlepszego przystosowania się do wymagań klientów. Pojawiają się coraz bardziej zaawansowane produkty, będące wynikiem współpracy wielu osób. Samo zarządzanie projektem służy właśnie do usystematyzowania prac, pozwalających wypuścić produkt zgodny z wymogami w jak najkrótszym czasie, przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości środków.

 

Metodyczne działania przyczyniają się do lepszej organizacji pracy całego zespołu. Niewątpliwie ulepszeniu ulega komunikacja wśród współpracowników, gdyż w przejrzysty sposób zostają określone działania oraz odpowiedzialność poszczególnych osób. Zmniejszone zostają koszty działań, ponieważ dokumentacja jest bardzo dobrze przygotowana. Jakie są najpopularniejsze metody zarządzania projektami?

 

Prince2

Metodyka ta skupia się na produkcie, niezależnie od wielkości i rodzaju projektu. Istnieje ona od 1996 roku, jako metoda kompatybilna z wymaganiami każdej branży. Obecnie jest już znana na całym świecie i stanowi alternatywę dla metodyki PMBOK. Czym charakteryzują się projekty realizowane według tej metody? Pierwszą cechą jest jasno sprecyzowany czas trwania oraz zasoby, jakimi dysponuje zespół. Jako cel występuje produkt, który jest w pełni mierzalny i możliwy do zdefiniowania.

 

Scrum

Wykonywanie zadań odbywa się w zgodzie z tzw. Scrum Guide. Rozwój produktu zostaje podzielony na iteracje, trwające maksymalnie miesiąc. Na koniec każdej z nich zostaje przedstawiony działający produkt. Z tego względu metodyka ta jest wykorzystywana w systemach informatycznych, gdy przygotowywana jest nowa wersja oprogramowania.

Projekty związane ze Scrum charakteryzują się pracą w określonych przedziałach czasowych na podstawie wymagań biznesowych. Priorytety wyznacza Product Owner, które następnie wykonuje zespół projektowy, trzymający się ściśle zakresu poszczególnych iteracji. Przeprowadzane są codzienne, krótkie spotkania. Wtedy współpracownicy przedstawiają wyniki, występujące problemy i kolejne zadania do wykonania.

 

PMBOK

Ta metodyka zyskała największą popularność w Stanach Zjednoczonych, gdzie awansowała do rangi normy zarządzania projektami. Opiera się na założeniu, że projekt posiada cykl życia, czyli jasno określone etapy od inicjacji do zamknięcia.

Najnowsza wersja metody zawiera 49 procesów, podzielonych na 5 grup: rozpoczęcie (procesy związane z definiowaniem projektu), planowanie (ustanowienie zakresu i celów), realizację (wykonanie prac zgodnych z wymaganiami projektowymi), kontrolę (monitorowanie postępów prac, dokonywanie zmian w projekcie) i zakończenie (zakończenie całości projektu lub jego części).

Usprawnienie każdego procesu jest nierozerwalnie złączone ze szkoleniami pracowników. Każdy członek zespołu projektowego powinien okazywać chęć ciągłego doskonalenia się, ponieważ wymagania klientów są coraz bardziej sprecyzowane i w pewnym momencie posiadana wiedza może nie wystarczyć podczas wykonywania nowych projektów.

Więcej informacji znajdziesz na https://leadership-center.pl