Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Forum 2023

W wyjątkowym wydarzeniu planowanym na wrzesień 2023 roku województwo małopolskie staje się centralnym partnerem Krynica Forum. Spotkanie to, organizowane w Krynicy-Zdroju od 13 do 15 września, wpisuje się w ducha współpracy z Krakowem. Forum nie tylko stanowi platformę dla biznesu o zasięgu międzynarodowym, lecz także stanowi areopag dla debaty dotyczącej współpracy między Polską a Koreą.

 

Przede wszystkim biznes

Jak czytamy w materiale prasowym, małopolskie osiągnęło duży sukces, zdobywając specjalne wyróżnienie "Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2024" podczas posiedzenia Komitetu Regionów UE w lipcu. To wyjątkowe wyróżnienie, nieprzyznawane wcześniej w trzynastoletniej historii konkursu, podkreśla wybitny wkład Małopolski w rozwój przedsiębiorczości na europejskim gruncie.

Warto dodać, że Małopolska to pierwszy region w Europie, który zdobył to prestiżowe wyróżnienie, będąc już laureatem tytułu ERP (Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości) w roku 2016.

Województwo angażuje się w rolę wsparcia i planów odbudowy kraju. Wszelkie aspekty związane z tym procesem staną w centrum debat podczas Krynica Forum 2023. Region ten wyróżnia się znaczącą liczbą firm z kapitałem ukraińskim, które są integralną częścią małopolskiego ekosystemu innowacji. Inwestycje w rozwój kompetencji Ukraińców, którzy przyczyniają się do odbudowy swojej gospodarki, stanowią jeden z filarów tej inicjatywy.

 

Wodór i kosmos poczas eventu w Krynicy. Co je łączy?

Odpowiedź jest prosta: progamy, w których już działa małopolskie. Odgrywają one znaczącą w rozwijaniu gospodarki wodorowej w Polsce. Wdrażane działania w obszarze ekosystemu wodorowego współpracują z międzynarodowymi sieciami, takimi jak Inicjatywa Awangarda czy Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa.

Warto podkreślić, że na nadchodzącym Krynica Forum 2023 głos będą mieli eksperci zajmujący się tym tematem, a jednocześnie reprezentujący różnorodne dziedziny, gdzie paliwo to może być wykorzystane na wiele różnych sposobów.

Obok tych kwestii, Małopolska wzmacnia swoją pozycję w sektorze kosmicznym, będą od 2022 roku członkiem międzynarodowego stowarzyszenia "Sieć Regionów Europejskich wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS".

Ten krok otwiera nowe perspektywy dla regionu w dziedzinie polityki kosmicznej, co ma istotny wpływ na rozwój gospodarczy i innowacje. Ten kosmiczny potencjał stanowi punkt wyjścia do rozmów o aspektach strategicznych i biznesowych.

Warto także sięgnąć w głąb historii Forum Ekonomicznego w Krynicy, aby zrozumieć jego znaczenie i rozwój. To wyjątkowe spotkanie, które odbywa się od wielu lat, jest platformą dla liderów biznesu, polityki i nauki, umożliwiając im wymianę pomysłów i doświadczeń.

Początki forum sięgają roku 1992, kiedy to narodziła się idea tworzenia przestrzeni do dyskusji na temat przyszłości gospodarki. W miarę upływu czasu, Forum stało się miejscem spotkań kluczowych decydentów, gdzie omawiane są kluczowe kwestie ekonomiczne, polityczne i społeczne.