Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

szkolenie 12970
Zarządzanie strategiczne to czynności, które mają na celu dostosowywanie działalności przedsiębiorstwa do dynamicznych warunków. Takie zmienne czynniki mogą mieć zarówno charakter zewnętrzny (np. różnorodne zmiany na rynku konkretnego produktu/usługi), jak i wewnętrzny (czynniki "z firmy”).

 

 

 

 

Czym powinno charakteryzować się dobre zarządzanie strategiczne w firmie?

Dużym wyzwaniem jest podejmowanie decyzji, które będą spójne z długookresowymi planami. Niezbędna jest tutaj duża elastyczność; niekiedy okazuje się bowiem, że czynniki wpływające na kształt tego planu, się zdezaktualizowały. Ocena, czy warto konsekwentnie, krok po kroku, realizować wstępne założenie, czy je modyfikować, przeważnie nie jest łatwa. W dobrym zarządzaniu strategicznym decydenci wiedzą, że procesu planowania strategii nie da się całkowicie oddzielić od procesu realizacji. Dynamiczne, zmienne środowisko sprawia, że konieczne jest umiejętne przeplatanie tworzenia strategii, jej wdrażania i wprowadzania do niej zmian.

 

Jak zadbać o odpowiednie zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie?

Zarządzanie strategiczne musi skupiać się na długotrwałym rozwoju organizacji. Opiera się w znacznym stopniu na poszukiwaniu nowych dróg rozwoju (również na rozwijaniu oferty) oraz na wprowadzaniu skutecznych innowacji. W podejmowaniu wszystkich tych decyzji konieczne jest uwzględnianie skutków o długofalowym charakterze. To trudne zadanie, które bezpośrednio wpływa na efektywność przedsiębiorstwa. Osoby odpowiedzialne za takie działania powinny doskonale znać branżę i śledzić zmiany, które zachodzą na rynku. To jednak w wielu przypadkach może nie okazać się wystarczające. Wielu przedsiębiorców decyduje się zmniejszyć ryzyko nieprawidłowych decyzji i skorzystać z profesjonalnych szkoleń biznesowych

 

Zarządzanie strategiczne - jak szkolenie biznesowe usprawni działanie Twojej firmy?

Takie rozwiązanie pozwala m.in. wykryć bariery, utrudniające przepływ wiedzy między pracownikami. Ekspercka wiedza usprawnia również sam proces wprowadzania zmian - uczestnicy zajęć poznają sposoby ich wdrażania oraz sposoby zintegrowanie różnych celów przedsiębiorstwa. Oprócz tego, dobre szkolenie biznesowe z zarządzania strategicznego ułatwia:

  • przewidywanie konsekwencji poszczególnych decyzji;
  • rozpoznanie barier, które utrudniają realizowanie strategii;
  • dokonywanie bardziej obiektywnej oceny przedsiębiorstwa.

Część przedsiębiorstw oferujących taki wariant szkolenia biznesowego, zajmuje się też doradztwem strategicznym dla firm. To zindywidualizowana usługa, dopasowana do potrzeb konkretnego klienta. Przeważnie obejmuje stworzenie precyzyjnego audytu, w którym uwzględnia się również informacje zebrane bezpośrednio od pracowników. Profesjonalne doradztwo strategiczne nie tylko ułatwi rozpoznanie błędów oraz określenie sposobów na ich eliminację. Eksperci wspierają też klienta w procesie wprowadzania tych zmian. To złożony proces, wymagający zaangażowania managerów oraz zatrudnionych w firmie osób. Warto jednak podjąć ten wysiłek, bo jeśli takie działania będą przeprowadzone prawidłowo, będą mieć ogromny wpływ na kierunek rozwoju przedsiębiorstwa.

W celu zapoznania się ze specjalistycznymi szkoleniami biznesowymi w Poznaniu zapraszamy na stronę Open Horizon Consulting oferującą https://openhorizon.com.pl/szkolenia.html biznesowe dla firm.