Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

fundacji
„Making the World a Better Home”
to cel nadrzędny Grupy Saint-Gobain. Kolejnym krokiem na obranej przez firmę ścieżce ku poprawie jakości życia ludzi, było uruchomienie Fundacji Saint-Gobain w Polsce. Jej działalność dobroczynna w głównej mierze opiera się na szeroko zakrojonej pomocy społecznej i charytatywnej na rzecz ludzi i planety. Istotnym punktem statutu polskiej fundacji jest podejmowanie aktywnych działań na rzecz lokalnych wspólnot, osób wykluczonych społecznie, mniejszości czy ofiar katastrof i konfliktów zbrojnych. Utworzony z ramienia Grupy Saint-Gobain w Polsce Zespół ds. mieszkalnictwa dla uchodźców przyjął za priorytet wsparcie imigrantów z Ukrainy, m.in. adaptując niezamieszkane budynki publiczne na cele mieszkaniowe.

 

 

Gdy pod koniec lutego wybuchła wojna w Ukrainie, liczne organizacje pozarządowe, zwykłych obywateli oraz zlokalizowane w Polsce przedsiębiorstwa połączył jeden cel: czym prędzej zaangażować się w czynną pomoc uchodźcom. W tej niezwykle trudnej sytuacji humanitarnej Grupa Saint-Gobain w Polsce również włączyła się do aktywnej pomocy.

 

Powołanie w Polsce funduszu humanitarnego było pierwszą i zupełnie oczywistą dla nas czynnością. Niemalże natychmiast po rozpoczęciu wojny w Ukrainie nawiązaliśmy współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem, przeprowadziliśmy relokację naszych pracowników z Ukrainy i ich rodzin, następnie zapewniliśmy im wsparcie nie tylko administracyjne, ale i materialne. Od razu byliśmy także otwarci na wszelkie inicjatywy lokalne naszych zespołów, w tym wolontariat. Następnym krokiem było powołanie specjalnego, sześcioosobowego Zespołu ds. mieszkalnictwa dla uchodźców, dla osób uciekających przed działaniami wojennymi oraz rejestracja Fundacji Saint-Gobain w Polsce – mówi Michał Ciesielski, Dyrektor marki, komunikacji i cyfryzacji Grupy Saint-Gobain w Polsce i Prezes Fundacji Saint-Gobain w Polsce.

 

gobain

 

Pod koniec maja zakończył się pierwszy projekt wspierany przez Zespół ds. mieszkalnictwa dla uchodźców: remont trzydziestu mikro-apartamentów w Dąbrowie Górniczej. Prace na zlecenie Saint-Gobain w Polsce wykonała firma remontowa Solber Systems z Katowic. Odbiorcą prac remontowych było zajmujące się pomocą uchodźcom Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z Kluczy. To przedsięwzięcie zapewnia dach nad głową i godne warunki do życia dla 120 osób, głównie kobiet i dzieci, uciekających przed niebezpieczeństwem wojny. Środki na tę inwestycję, na wniosek lokalnego zespołu z Polski, przekazała Fundacja Saint-Gobain.

 

saint

 

Mikroapartamenty w Dąbrowie Górniczej to pierwszy z realizowanych projektów, bowiem Saint-Gobain w Polsce poszukuje kolejnych możliwości budowy lub wyremontowania lokali mieszkalnych dla uchodźców.

Na tym nie kończą się nasze działania, w najbliższym czasie chcemy zrealizować nowe projekty mieszkaniowe. Kontynuujemy również finansowanie niezbędnej pomocy dla rodzin pracowników z Ukrainy zatrudnionych obecnie w naszych biznesach, obejmującej transport, zakwaterowanie oraz utrzymanie i opiekę medyczną – podkreśla Michał Ciesielski.

Działania podjęte przez spółki Grupy Saint-Gobain w obliczu trwającego kryzysu humanitarnego dowodzą, że jej cel nadrzędny „Making the World a Better Home” jest aktywnie realizowany w wielu wymiarach.

 

fundacji
„Making the World a Better Home”
to cel nadrzędny Grupy Saint-Gobain. Kolejnym krokiem na obranej przez firmę ścieżce ku poprawie jakości życia ludzi, było uruchomienie Fundacji Saint-Gobain w Polsce. Jej działalność dobroczynna w głównej mierze opiera się na szeroko zakrojonej pomocy społecznej i charytatywnej na rzecz ludzi i planety. Istotnym punktem statutu polskiej fundacji jest podejmowanie aktywnych działań na rzecz lokalnych wspólnot, osób wykluczonych społecznie, mniejszości czy ofiar katastrof i konfliktów zbrojnych. Utworzony z ramienia Grupy Saint-Gobain w Polsce Zespół ds. mieszkalnictwa dla uchodźców przyjął za priorytet wsparcie imigrantów z Ukrainy, m.in. adaptując niezamieszkane budynki publiczne na cele mieszkaniowe.

 

 

Gdy pod koniec lutego wybuchła wojna w Ukrainie, liczne organizacje pozarządowe, zwykłych obywateli oraz zlokalizowane w Polsce przedsiębiorstwa połączył jeden cel: czym prędzej zaangażować się w czynną pomoc uchodźcom. W tej niezwykle trudnej sytuacji humanitarnej Grupa Saint-Gobain w Polsce również włączyła się do aktywnej pomocy.

 

Powołanie w Polsce funduszu humanitarnego było pierwszą i zupełnie oczywistą dla nas czynnością. Niemalże natychmiast po rozpoczęciu wojny w Ukrainie nawiązaliśmy współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem, przeprowadziliśmy relokację naszych pracowników z Ukrainy i ich rodzin, następnie zapewniliśmy im wsparcie nie tylko administracyjne, ale i materialne. Od razu byliśmy także otwarci na wszelkie inicjatywy lokalne naszych zespołów, w tym wolontariat. Następnym krokiem było powołanie specjalnego, sześcioosobowego Zespołu ds. mieszkalnictwa dla uchodźców, dla osób uciekających przed działaniami wojennymi oraz rejestracja Fundacji Saint-Gobain w Polsce – mówi Michał Ciesielski, Dyrektor marki, komunikacji i cyfryzacji Grupy Saint-Gobain w Polsce i Prezes Fundacji Saint-Gobain w Polsce.

 

gobain

 

Pod koniec maja zakończył się pierwszy projekt wspierany przez Zespół ds. mieszkalnictwa dla uchodźców: remont trzydziestu mikro-apartamentów w Dąbrowie Górniczej. Prace na zlecenie Saint-Gobain w Polsce wykonała firma remontowa Solber Systems z Katowic. Odbiorcą prac remontowych było zajmujące się pomocą uchodźcom Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z Kluczy. To przedsięwzięcie zapewnia dach nad głową i godne warunki do życia dla 120 osób, głównie kobiet i dzieci, uciekających przed niebezpieczeństwem wojny. Środki na tę inwestycję, na wniosek lokalnego zespołu z Polski, przekazała Fundacja Saint-Gobain.

 

saint

 

Mikroapartamenty w Dąbrowie Górniczej to pierwszy z realizowanych projektów, bowiem Saint-Gobain w Polsce poszukuje kolejnych możliwości budowy lub wyremontowania lokali mieszkalnych dla uchodźców.

Na tym nie kończą się nasze działania, w najbliższym czasie chcemy zrealizować nowe projekty mieszkaniowe. Kontynuujemy również finansowanie niezbędnej pomocy dla rodzin pracowników z Ukrainy zatrudnionych obecnie w naszych biznesach, obejmującej transport, zakwaterowanie oraz utrzymanie i opiekę medyczną – podkreśla Michał Ciesielski.

Działania podjęte przez spółki Grupy Saint-Gobain w obliczu trwającego kryzysu humanitarnego dowodzą, że jej cel nadrzędny „Making the World a Better Home” jest aktywnie realizowany w wielu wymiarach.

 

Polecane

Nowy Świat - nowa kampania Saint-Gobain

Saint-Gobain