Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

hat
Dostawcy usług telekomunikacyjnych mają dziś wyjątkowe możliwości, aby zaoferować swoim klientom immersyjne i wysoce niezawodne usługi, aplikacje i rozwiązania nowej generacji. Ericsson i Red Hat chcą pomóc takim dostawcom w szybszym wprowadzaniu na rynek usług nowej generacji, opartych na technologiach wielu producentów. W tym celu firmy rozszerzyły swoją współpracę na wspólne weryfikowanie funkcji i platform sieciowych.

 

Dzięki współpracy technicznej, która obejmuje weryfikację platform Red Hat pod kątem funkcji sieciowych firmy Ericsson, dostawcy usług telekomunikacyjnych mogą realizować swoje projekty ekspansji przy mniejszym ryzyku.

 

Sieci oparte na technologiach wielu producentów wymagają innego planu działania

Dostawcy usług telekomunikacyjnych, którzy wdrażają technologię 5G, skupiają się głównie na zwiększaniu elastyczności i innowacyjności swoich firm, aby szybciej osiągać korzyści z inwestycji. Podejmując się takiej transformacji, muszą znaleźć równowagę między kosztami, ryzykiem i czasem wprowadzania nowych produktów na rynek.

Ericsson i Red Hat zdają sobie sprawę, że budowa sieci opartych na technologiach wielu producentów wymaga innych planów działania niż sytuacja, w której decydujemy się na wybór jednego dostawcy ze zintegrowanym pionowo rozwiązaniem i zarządzaniem cyklem życia produktu. Sprawdzona zgodność operacyjna jest niezbędna do osiągnięcia maksymalnych korzyści z elastyczności i możliwości wyboru. Oprócz podejmowania wspólnych działań nasze firmy współpracują w ramach szerszego ekosystemu, aby uprościć integrację technologii oferowanych przez różnych dostawców.

Ericsson i Red Hat chcą, aby dostawcy usług telekomunikacyjnych mogli lepiej skupić się na rozwijaniu swoich usług 5G w sposób, który pozwoli im wyróżnić się na rynku, oraz na zwiększaniu korzyści oferowanych klientom. Od wielu miesięcy pracujemy nad optymalnym modelem budowania sieci opartej na technologiach wielu producentów. Chcemy doradzać firmom, jak wdrażać i dostrajać kombinacje technologii Ericssona i Red Hat, aby zaoszczędzić czas i zasoby.

 

Sieć Ericssona działa na platformach Red Hat

Współpraca między firmami Ericsson i Red Hat umożliwia dostawcom usług telekomunikacyjnych bezpieczne przyspieszenie transformacji sieci oraz zmniejszenie ryzyka związanego z łączeniem technologii wielu producentów. Otwarte platformy chmur hybrydowych firmy Red Hat są testowane pod kątem funkcji sieciowych firmy Ericsson, co umożliwia wstępne utworzenie konfiguracji referencyjnej, która upraszcza wdrażanie rozproszonych sieci. Inżynierowie z obu firm wkładają dużo pracy, aby przygotować nasze połączone technologie do wdrożenia komercyjnego w wymagającym środowisku sieci dostawców usług telekomunikacyjnych.

Ericsson i Red Hat oferują rozwiązania już zweryfikowane i gotowe do wdrożenia, które zapewniają dostawcom usług telekomunikacyjnych otwartą platformę obejmującą sieć opartą na technologiach vEPC, 5G Core, IMS, OSS i BSS. Nasze zespoły integrują rozwiązania firmy Ericsson wyposażone w funkcje sieciowe z platformami Red Hat OpenShift i Red Hat OpenStack. Przeprowadzamy weryfikację koncepcji z udziałem dostawców usług telekomunikacyjnych na całym świecie. Mamy już na koncie pierwsze komercyjne wdrożenia sieci rdzeniowych 5G. 

Ericsson i Red Hat zaangażowały się w wiele projektów współpracy o charakterze technicznym, znajdujących się na różnych etapach rozwoju i w różnych fazach dojrzałości. Przykładem jest sieć Cloud RAN (Radio Access Network). W ramach tego projektu Red Hat uczestniczy w warsztatach Open Lab firmy Ericsson, których celem jest tworzenie innowacji w oparciu o interaktywne kontakty z klientami sieci Ericsson Cloud RAN oraz partnerami ekosystemu na całym świecie.

Wszystkie te projekty współpracy technicznej łączy stosowanie znanych i dopracowanych metod.

 

Ustalony proces współpracy technicznej

Rozpoczynając nasze projekty współpracy technicznej, zajmujemy się w pierwszej kolejności określeniem funkcji sieciowych firmy Ericsson wymaganych dla infrastruktury Red Hat, opracowaniem projektu sieci oraz zdefiniowaniem wymagań w zakresie technologii obliczeniowych. Pozwala to przygotować platformę do wdrożenia i udostępniania funkcji sieciowych oraz zdefiniować wstępną, wspólną, docelową konfigurację referencyjną.

Kolejny etap to rygorystyczna i dokładna weryfikacja. Docelowa konfiguracja referencyjna jest wdrażana we wspólnym technicznym środowisku laboratoryjnym, gdzie zostaje poddana wielu testom dotyczącym np. uruchamiania, bezpieczeństwa, solidności, odporności czy automatyzacji. Podczas tych testów inżynierowie wprowadzają ewentualne poprawki, aby uzyskać ostateczną, zweryfikowaną wersję konfiguracji referencyjnej. Wykorzystując tę wersję, dostawcy usług telekomunikacyjnych mogą łatwiej i efektywniej wdrażać, uruchamiać i udostępniać funkcje sieciowe oraz bezpiecznie je skalować.

Podstawy oprogramowania, zalecenia dotyczące wdrażania oraz projekty związane ze zweryfikowaną konfiguracją referencyjną funkcji sieciowych i platformy są dokładnie dokumentowane wraz z wynikami testów. Umożliwia to dostawcom usług telekomunikacyjnych, jako głównych integratorów, przyspieszenie instalacji, zredukowanie ryzyka oraz zmniejszenie zapotrzebowania na pracę związaną z szeroką integracją systemu.

 

Sieci 5G Core i Cloud RAN

Natywne projekty chmurowe dla dwutrybowej sieci 5G Core i sieci Cloud RAN firmy Ericsson na platformie Red Hat OpenShift Container spotkały się z dużym zainteresowaniem rynku. Projekt współpracy dotyczący sieci Cloud RAN na platformie OpenShift znajduje się na etapie końcowym. Nasze wspólne zespoły inżynierów przygotowują platformę OpenShift do wymagań sieci Cloud RAN firmy Ericsson związanych z przetwarzaniem w chmurze. Jeśli chodzi o dwutrybową sieć 5G Core firmy Ericsson na platformie OpenShift, ma ona już pierwsze zastosowania komercyjne. Obsługuje realny ruch, a jej udostępnienie na szerszą skalę jest planowane na IV kwartał 2022 roku. Choć sieci 5G Core i Cloud RAN mają różny zakres, a związane z nimi wyzwania są zróżnicowane, w obu przypadkach nasza współpraca jest oparta na tej samej metodyce i partnerstwie technicznym.

Dwutrybowa sieć 5G Core, sieć Cloud RAN i wszystkie pozostałe chmurowe funkcje sieciowe firmy Ericsson są tworzone zgodnie z zasadami natywnego przetwarzania w chmurze i spełniają wszystkie wymagania organizacji CNCF (Cloud Native Computing Foundation), podobnie jak platforma Red Hat OpenShift.

Dwutrybowa sieć 5G Core firmy Ericsson jest zbudowana w natywnej architekturze chmurowej opartej na mikrousługach. Łączy funkcje sieciowe Evolved Packet Core (EPC) i 5G Core (5GC) na wielodostępnej, natywnej platformie chmurowej, która obsługuje zarówno technologię 5G, jak i wcześniejsze generacje technologii Mobile Packet Core. Ta sieć powstała w wyniku ewolucji wydajnych zwirtualizowanych rozwiązań firmy Ericsson, zaprojektowanych z myślą o wdrożeniu w chmurze, takich jak Cloud Packet Core, Cloud Unified Data Management (UDM) oraz Policy and Signaling Controller.

Ericsson Cloud RAN to natywne chmurowe rozwiązanie programowe udostępniające niezagregowane funkcje RAN. Stanowi ono atrakcyjną ofertę dla dostawców usług telekomunikacyjnych, umożliwiającą szybsze świadczenie usług oraz zwiększenie elastyczności i skalowalność sieci.

 

Podsumowanie:

  • Partnerstwo między firmami Ericsson i Red Hat jest oparte na wielu projektach współpracy technicznej.
  • Wybrane kombinacje technologii firm Ericsson i Red Hat są dokładnie testowane, optymalizowane i dokumentowane przed wdrożeniem w sieciach dostawców usług telekomunikacyjnych, co zapewnia klientom większe korzyści.
  • Dostawcy usług telekomunikacyjnych, którzy wykorzystają przetestowaną konfigurację referencyjną, zmniejszą zapotrzebowanie na prace związane z lokalną integracją systemu oraz ryzyko dotyczące projektu, a także przyspieszą wprowadzanie nowych produktów na rynek.
  • Ericsson i Red Hat ponoszą indywidualną odpowiedzialność za swoje części oferty. 

Współpracujemy, łącząc nasze mocne strony, aby stać się zaufanymi partnerami dla dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy chcą budować elastyczne, otwarte sieci obejmujące technologie wielu producentów. Żadne dwie firmy nie idą tą samą drogą. Udostępniając dostawcom usług telekomunikacyjnych skalowalną architekturę sieciową oraz zapewniając im wybór i elastyczność, pomagamy ich przedsiębiorstwom niezależnie od tego, jakie strategie realizują.

 

hat
Dostawcy usług telekomunikacyjnych mają dziś wyjątkowe możliwości, aby zaoferować swoim klientom immersyjne i wysoce niezawodne usługi, aplikacje i rozwiązania nowej generacji. Ericsson i Red Hat chcą pomóc takim dostawcom w szybszym wprowadzaniu na rynek usług nowej generacji, opartych na technologiach wielu producentów. W tym celu firmy rozszerzyły swoją współpracę na wspólne weryfikowanie funkcji i platform sieciowych.

 

Dzięki współpracy technicznej, która obejmuje weryfikację platform Red Hat pod kątem funkcji sieciowych firmy Ericsson, dostawcy usług telekomunikacyjnych mogą realizować swoje projekty ekspansji przy mniejszym ryzyku.

 

Sieci oparte na technologiach wielu producentów wymagają innego planu działania

Dostawcy usług telekomunikacyjnych, którzy wdrażają technologię 5G, skupiają się głównie na zwiększaniu elastyczności i innowacyjności swoich firm, aby szybciej osiągać korzyści z inwestycji. Podejmując się takiej transformacji, muszą znaleźć równowagę między kosztami, ryzykiem i czasem wprowadzania nowych produktów na rynek.

Ericsson i Red Hat zdają sobie sprawę, że budowa sieci opartych na technologiach wielu producentów wymaga innych planów działania niż sytuacja, w której decydujemy się na wybór jednego dostawcy ze zintegrowanym pionowo rozwiązaniem i zarządzaniem cyklem życia produktu. Sprawdzona zgodność operacyjna jest niezbędna do osiągnięcia maksymalnych korzyści z elastyczności i możliwości wyboru. Oprócz podejmowania wspólnych działań nasze firmy współpracują w ramach szerszego ekosystemu, aby uprościć integrację technologii oferowanych przez różnych dostawców.

Ericsson i Red Hat chcą, aby dostawcy usług telekomunikacyjnych mogli lepiej skupić się na rozwijaniu swoich usług 5G w sposób, który pozwoli im wyróżnić się na rynku, oraz na zwiększaniu korzyści oferowanych klientom. Od wielu miesięcy pracujemy nad optymalnym modelem budowania sieci opartej na technologiach wielu producentów. Chcemy doradzać firmom, jak wdrażać i dostrajać kombinacje technologii Ericssona i Red Hat, aby zaoszczędzić czas i zasoby.

 

Sieć Ericssona działa na platformach Red Hat

Współpraca między firmami Ericsson i Red Hat umożliwia dostawcom usług telekomunikacyjnych bezpieczne przyspieszenie transformacji sieci oraz zmniejszenie ryzyka związanego z łączeniem technologii wielu producentów. Otwarte platformy chmur hybrydowych firmy Red Hat są testowane pod kątem funkcji sieciowych firmy Ericsson, co umożliwia wstępne utworzenie konfiguracji referencyjnej, która upraszcza wdrażanie rozproszonych sieci. Inżynierowie z obu firm wkładają dużo pracy, aby przygotować nasze połączone technologie do wdrożenia komercyjnego w wymagającym środowisku sieci dostawców usług telekomunikacyjnych.

Ericsson i Red Hat oferują rozwiązania już zweryfikowane i gotowe do wdrożenia, które zapewniają dostawcom usług telekomunikacyjnych otwartą platformę obejmującą sieć opartą na technologiach vEPC, 5G Core, IMS, OSS i BSS. Nasze zespoły integrują rozwiązania firmy Ericsson wyposażone w funkcje sieciowe z platformami Red Hat OpenShift i Red Hat OpenStack. Przeprowadzamy weryfikację koncepcji z udziałem dostawców usług telekomunikacyjnych na całym świecie. Mamy już na koncie pierwsze komercyjne wdrożenia sieci rdzeniowych 5G. 

Ericsson i Red Hat zaangażowały się w wiele projektów współpracy o charakterze technicznym, znajdujących się na różnych etapach rozwoju i w różnych fazach dojrzałości. Przykładem jest sieć Cloud RAN (Radio Access Network). W ramach tego projektu Red Hat uczestniczy w warsztatach Open Lab firmy Ericsson, których celem jest tworzenie innowacji w oparciu o interaktywne kontakty z klientami sieci Ericsson Cloud RAN oraz partnerami ekosystemu na całym świecie.

Wszystkie te projekty współpracy technicznej łączy stosowanie znanych i dopracowanych metod.

 

Ustalony proces współpracy technicznej

Rozpoczynając nasze projekty współpracy technicznej, zajmujemy się w pierwszej kolejności określeniem funkcji sieciowych firmy Ericsson wymaganych dla infrastruktury Red Hat, opracowaniem projektu sieci oraz zdefiniowaniem wymagań w zakresie technologii obliczeniowych. Pozwala to przygotować platformę do wdrożenia i udostępniania funkcji sieciowych oraz zdefiniować wstępną, wspólną, docelową konfigurację referencyjną.

Kolejny etap to rygorystyczna i dokładna weryfikacja. Docelowa konfiguracja referencyjna jest wdrażana we wspólnym technicznym środowisku laboratoryjnym, gdzie zostaje poddana wielu testom dotyczącym np. uruchamiania, bezpieczeństwa, solidności, odporności czy automatyzacji. Podczas tych testów inżynierowie wprowadzają ewentualne poprawki, aby uzyskać ostateczną, zweryfikowaną wersję konfiguracji referencyjnej. Wykorzystując tę wersję, dostawcy usług telekomunikacyjnych mogą łatwiej i efektywniej wdrażać, uruchamiać i udostępniać funkcje sieciowe oraz bezpiecznie je skalować.

Podstawy oprogramowania, zalecenia dotyczące wdrażania oraz projekty związane ze zweryfikowaną konfiguracją referencyjną funkcji sieciowych i platformy są dokładnie dokumentowane wraz z wynikami testów. Umożliwia to dostawcom usług telekomunikacyjnych, jako głównych integratorów, przyspieszenie instalacji, zredukowanie ryzyka oraz zmniejszenie zapotrzebowania na pracę związaną z szeroką integracją systemu.

 

Sieci 5G Core i Cloud RAN

Natywne projekty chmurowe dla dwutrybowej sieci 5G Core i sieci Cloud RAN firmy Ericsson na platformie Red Hat OpenShift Container spotkały się z dużym zainteresowaniem rynku. Projekt współpracy dotyczący sieci Cloud RAN na platformie OpenShift znajduje się na etapie końcowym. Nasze wspólne zespoły inżynierów przygotowują platformę OpenShift do wymagań sieci Cloud RAN firmy Ericsson związanych z przetwarzaniem w chmurze. Jeśli chodzi o dwutrybową sieć 5G Core firmy Ericsson na platformie OpenShift, ma ona już pierwsze zastosowania komercyjne. Obsługuje realny ruch, a jej udostępnienie na szerszą skalę jest planowane na IV kwartał 2022 roku. Choć sieci 5G Core i Cloud RAN mają różny zakres, a związane z nimi wyzwania są zróżnicowane, w obu przypadkach nasza współpraca jest oparta na tej samej metodyce i partnerstwie technicznym.

Dwutrybowa sieć 5G Core, sieć Cloud RAN i wszystkie pozostałe chmurowe funkcje sieciowe firmy Ericsson są tworzone zgodnie z zasadami natywnego przetwarzania w chmurze i spełniają wszystkie wymagania organizacji CNCF (Cloud Native Computing Foundation), podobnie jak platforma Red Hat OpenShift.

Dwutrybowa sieć 5G Core firmy Ericsson jest zbudowana w natywnej architekturze chmurowej opartej na mikrousługach. Łączy funkcje sieciowe Evolved Packet Core (EPC) i 5G Core (5GC) na wielodostępnej, natywnej platformie chmurowej, która obsługuje zarówno technologię 5G, jak i wcześniejsze generacje technologii Mobile Packet Core. Ta sieć powstała w wyniku ewolucji wydajnych zwirtualizowanych rozwiązań firmy Ericsson, zaprojektowanych z myślą o wdrożeniu w chmurze, takich jak Cloud Packet Core, Cloud Unified Data Management (UDM) oraz Policy and Signaling Controller.

Ericsson Cloud RAN to natywne chmurowe rozwiązanie programowe udostępniające niezagregowane funkcje RAN. Stanowi ono atrakcyjną ofertę dla dostawców usług telekomunikacyjnych, umożliwiającą szybsze świadczenie usług oraz zwiększenie elastyczności i skalowalność sieci.

 

Podsumowanie:

  • Partnerstwo między firmami Ericsson i Red Hat jest oparte na wielu projektach współpracy technicznej.
  • Wybrane kombinacje technologii firm Ericsson i Red Hat są dokładnie testowane, optymalizowane i dokumentowane przed wdrożeniem w sieciach dostawców usług telekomunikacyjnych, co zapewnia klientom większe korzyści.
  • Dostawcy usług telekomunikacyjnych, którzy wykorzystają przetestowaną konfigurację referencyjną, zmniejszą zapotrzebowanie na prace związane z lokalną integracją systemu oraz ryzyko dotyczące projektu, a także przyspieszą wprowadzanie nowych produktów na rynek.
  • Ericsson i Red Hat ponoszą indywidualną odpowiedzialność za swoje części oferty. 

Współpracujemy, łącząc nasze mocne strony, aby stać się zaufanymi partnerami dla dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy chcą budować elastyczne, otwarte sieci obejmujące technologie wielu producentów. Żadne dwie firmy nie idą tą samą drogą. Udostępniając dostawcom usług telekomunikacyjnych skalowalną architekturę sieciową oraz zapewniając im wybór i elastyczność, pomagamy ich przedsiębiorstwom niezależnie od tego, jakie strategie realizują.

 

Polecane

WAT - Wojskowa Akademia Techniczna dołącza do Red Hat Academy

Ericsson

Red Hat